La darrera sessió de la ponència i posterior comissió d’urbanisme
Sant Llorenç: L'Ajuntament practica l'urbanisme via modificacions puntuals a la carta, beneficiant en el cas de sa Coma els interessos del l'hoteler Jaume Bauzá
És a dir, el mateix informe reconeix que la modificació té per objecte afavorir els interessos de PROTUR BIOMAR GRAN HOTEL Y SPA, propietat de Jaume Bauzá i explotat per la mercantil SA COMA RESORT S.L. Una reordenació
AGENCIA MANACORNOTICIAS 07/05/2021 - 04:26:00
Normes Subsidiàries de Sant Llorenç des Cardassar, per a la reordenació de vials a Sa Coma 3a Fase - després de 4 anys de l’inici de la tramitació, va ser retirat de l’ordre del dia a petició de l’Ajuntament, tot i comptar amb l’informe

L'Ajuntament practica l'urbanisme via modificacions puntuals a la carta, beneficiant en el cas de sa Coma els interessos del l'hoteler Jaume Bauzá, amb reordenació d'espais lliures i reordenacions de trànsit turístic cap a zones residencials sense anàlisi de mobilitat i afectant serveis essencials per als residents (centre de salut, parcs infantils, biblioteca, escoleta, etc.). A més, cal recordar que evitar possibles conseqüències nefastes de torrentades com les de fa 2 anys, Sant Llorenç requereix una revisió del planejament urbanístic, reordenant espais i usos al punts identificats com a punts de risc de torrentades.

La darrera sessió de la ponència i posterior comissió d’urbanisme del Consell de Mallorca, varen dur dos punts de les Normes. Un d’ells – la Modificació puntual núm. 25 de les Normes Subsidiàries de Sant Llorenç des Cardassar, per a la reordenació de vials a Sa Coma 3a Fase - després de 4 anys de l’inici de la tramitació, va ser retirat de l’ordre del dia a petició de l’Ajuntament, tot i comptar amb l’informe favorable per part dels tècnics de la Ponència.

Tal i com diu l’informe del departament d’urbanisme « La modificació te per objecte l’eliminació d’uns espais lliures públics i vials existents entre parcel·les hoteleres, creant un nou espai lliure públic de 4.960 m2

Tal i com diu l’informe del departament d’urbanisme « La modificació te per objecte l’eliminació d’uns espais lliures públics i vials existents entre parcel·les hoteleres, creant un nou espai lliure públic de 4.960 m2 i un aparcament públic de 2.039 m2. La zona hotelera es reordena, incorporant els espais lliures públics i vials eliminats i retallant de la mateixa, el nou espai lliure públic i aparcament que es crea. La zona afectada es delimita dins una Unitat d’Actuació, la UA-2.»

Més endavant, el mateix informe assenyala que «No es pot obviar que una part rellevant de la modificació, te per objecte la possibilitat d’agrupació de parcel·les hoteleres, podent crear un gran complex hoteler, conjuntament amb l’edifici del centre esportiu existent. L’eliminació de part del vial existent entre les parcel·les hoteleres, serveix per crear una parcel·la destinada a ús d’aparcament, fent partió amb el nou espai lliure públic, resultant positiva la seva implantació en el conjunt de la zona.»

És a dir, el mateix informe reconeix que la modificació té per objecte afavorir els interessos de PROTUR BIOMAR GRAN HOTEL Y SPA, propietat de Jaume Bauzá i explotat per la mercantil SA COMA RESORT S.L. Una reordenació que ha aixecat queixes veïnals, que es senten agreujats i que demostren que la reordenació no respon en absolut a l’interès públic sinó que clarament respon a la intenció d’afavorir una operació urbanística que implica un greuge cap als residents, ja que desvia el trànsit rodat a zones residencials amb carrers no habilitats pel tipus de trànsit de persones i mercaderies que genera la temporada turística.

És a dir, s’ha anul·lat pràcticament tot el trànsit del carrer Baladres convertint-lo en un carrer pràcticament d’ús privat per a la zona hotelera explotat per la mercantil SA COMA RESORT S.L. Per altra banda, s’ha construït un nou vial, construït per la pròpia empresa hotelera – incomplint els procediments de la llei de contractes del sector públic – que injecta tot el trànsit que uneix Cala Millor, sa Coma i s’Illot cap als carrers de la zona residencial Mare Selva, Romaní i Dàlies.

Això provoca que aquest nombrós trànsit rodat passi per davant del Centre de Salut, la llar d’infants, la biblioteca municipal i tres parcs infantils, generant una mobilitat perillosa per a les persones que circulen a peu, persones amb mobilitat reduïda i infants, impossibilitant que aquests puguin anar a ls parcs, a la biblioteca o a l’escola, a peu o amb les seves bicicletes.

Però no només això. Per altra banda, aquesta no és la única modificació de Sant Llorenç. Al mateix punt de l’ordre del dia hi anava la modificació Modificació número 26 de les Normes Subsidiàries de Sant Llorenç des Cardassar, per a l’actualització i adaptació cartogràfica dels sistemes generals. En aquest punt, el ponent en representació del GOB va exposar la disconformitat pel que fa al vot favorable de la ponència exposant les queixes veïnals i advertint que la modificació plantejada afecta l’estructura orgànica general, perquè afegeix nous sistemes generals, elimina sòl urbanitzable, i reclassifica urbanitzables a urbans.

A més, aquesta modificació és només una més de les modificacions puntuals – més de 20 - tramitades els darrers anys per l’Ajuntament de Sant Llorenç que opera així, intervenint puntualment damunt l’ordenació responent a interessos que no sempre són justificables des del punt de vista de l’interès general, per comptes d’emprendre una revisió completa de planejament que exposi les línies clares del planejament urbà del municipi, garantint la transparència i la participació en la presa de decisions.

Cal recordar a més, que Sant Llorenç necessita des de fa temps fer una revisió en profunditat del seu planejament urbanístic i incorporar també totes les determinacions necessàries per evitar les conseqüències de les inundacions i greus torrentades

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


3
1
antoni
el capo cupa siempre ha hecho lo que le ha dado la gana en sus fincas particulares que son son servera y sant llorenç, a buenas horas magas verdes. el GOB existe
pep riera
envidia cochina de quienes generan cientos de puestos de trabajo, buen jaume, otros te aplaudimos
pati
los del GOB los chicos y chicas guadiana, que aparecen y desaparecen, son amigos del socilista monget y por eso de meten contra Cupa, se les ve el plumero, es lo mismo la coca cola que la psicola, tanto monta, que poca verguenza tienen