Complementarà part de la il·luminació existent per una nova de tecnologia LED
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Inca mitjançant una modificació de crèdit inclourà dins el projecte d'inversions sostenibles obres destinades a la millora de diferents equipaments esportius: 162.000 euros
Cal recordar que les inversions sostenibles són una mesura adoptada mitjançant el Decret Llei 2/2014 i que autoritza a aquelles entitats locals que tinguin superàvit en els seus comptes de tresoreria.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 12/12/2017 - 11:50:00
400 i 250 w. a projectors de 200 w. Aquesta operació, segons els tècnics redactors suposarà per l'Ajuntament un estalvi de prop de 600 euros l'any en concepte energètic.

Inca inverteix 162.000 euros en la millora de diferents equipaments esportius. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Inca, mitjançant una modificació de crèdit durant el ple urgent i extraordinari, inclourà dins el projecte d'inversions sostenibles obres destinades a la millora de diferents equipaments esportius. Això suposarà una inversió d'uns 162.000 euros. «Els objectius principals són, per una part corregir els dèficits existents i per l'altra part apostar per l'eficiència energètica a aquestes instal·lacions», ha comentat el tinent batle d'Esports, Gori Ferrà. En una primera fase es realitzaran 3 projectes de millora lumínica i en una segona fase es realitzaran millores d'infraestructures.

El projecte de major envergadura és la instal·lació de 134 lluminàries al Poliesportiu Mateu Cañellas. Es tracta de cobrir la necessitat de les pistes de tenis, atletisme, futbol, hoquei i la zona multiusos. L'objectiu d'aquesta inversió és substituir les lluminàries existents per unes noves de tecnologia LED. Amb aquesta operació es passarà de tenir una potència de 36.960 w. a 27.480 w. Aquest fet suposarà, segons els tècnics, un estalvi d'uns 1.200 euros cada any.

A aquesta instal·lació el cautxú està patint una degradació a causa de l'ús. La intervenció va encaminada a la substitució de la pintura, que serveis d'element aglomerador de la pista.

La Piscina municipal coberta situada al barri de Crist Rei, té un dèficit d'Il·luminació; fet que fa que només s'arribi als nivells mínims reglamentaris per poder desenvolupar l'activitat de competició, entrenament i ús escolar i recreatiu. Amb el projecte, es preveu col·locar 22 lluminàries. D'aquesta manera es complementarà part de la il·luminació existent per una nova de tecnologia LED, de manera que es produirà un important estalvi energètic. Entre les tasques es preveu la substitució de 30 projectors de 250 w. de potència instal·lada per 20 projectors de 120 w. de potència instal·lada. Amb aquesta operació, els tècnics municipals esperen un estalvi anual d'uns 800 euros en el cost elèctric.

El tercer projecte d'il·luminació correspon als equipaments esportius multiusos situats a l'exterior de la Piscina municipal coberta, al costat del parc Illes Balears i a sobre de l'aparcament de la plaça d'Antoni Mateu. Es tracta de 3 pistes esportives que estan il·luminades amb fanals de vapor de sodi a alta pressió (SAP) amb un cost de manteniment alt i poc eficients. Per aquesta raó es procedirà a la substitució de 20 lluminàries per unes noves amb tecnologia LED. D'aquesta manera es passa de projectors de 400 i 250 w. a projectors de 200 w. Aquesta operació, segons els tècnics redactors suposarà per l'Ajuntament un estalvi de prop de 600 euros l'any en concepte energètic.

Al poliesportiu Mateu Cañellas es preveu la instal·lació de dutxes de baix consum. «Un dels problemes de la infraestructura és la regulació de cabdal que es tradueix en un excés de consum; amb aquesta intervenció es podrà pal·liar el dèficit», ha explicat Ferrà. Al pavelló de sa Creu està previst posar-hi unes grades supletòries mòbils. Aquesta infraestructura s'utilitza per al CF Joves d'Inca. En aquests moments el club està experimentant un creixement tant d'esportistes com d'espectadors. I, segons els tècnics, es fa necessari poder comptar amb més capacitat.

La darrera intervenció correspon a la pista d'atletisme del poliesportiu Mateu Cañellas. A aquesta instal·lació el cautxú està patint una degradació a causa de l'ús. La intervenció va encaminada a la substitució de la pintura, que serveis d'element aglomerador de la pista. També s'aprofita per poder repintar els carrils de la pista per una major optimització de la instal·lació per part dels esportistes.

Cal recordar que les inversions sostenibles són una mesura adoptada mitjançant el Decret Llei 2/2014 i que autoritza a aquelles entitats locals que tinguin superàvit en els seus comptes de tresoreria i que no superin el màxim de deute permès, a invertir aquest romanent en inversions sostenibles. Dins aquest qualificatiu es troben les accions encaminades a millorar els sistemes d'enllumenat, clavegueram o recollida d'escombraries de la zona, accions encaminades a la cura, el respecte al medi ambient i l'eficiència energètica o la millora d'infraestructures.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado